top of page

Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi YarışmasıOrdu Büyükşehir Belediyesi, Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması düzenliyor. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen serbest, ulusal konut projesi yarışmasıdır. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU Ordu genelinde “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” mahalle dokusu, mahalle kültürü, sürdürülebilirlik, kimlik, insan / kullanıcı odaklılık, yaşam ve mekân kalitesi, sosyal yaşam, geleneksel değerler, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari öğeler, kentsel estetik ve peyzaj, siluet, ekoloji kavramları ile yeni şehircilik akımlarını “mahalle” ortak bileşeninde sentezleyerek, seçilen yarışma alanında;

 • Yarışma alanının çevresiyle makro ilişkilerini gösteren ‘konsept şema’,

 • Tasarımın genel politika, ilke ve stratejilerinin belirleneceği ölçekli ‘ilkesel tasarım şeması’,

 • ‘Vaziyet planı’,

 • Tasarımı destekleyen kat planları, kesit ve görünüşler, perspektifler ile bir bütün olarak geliştirilecek yöresel mimari proje yarışmasıdır.

YARIŞMA ALANLARI İdaremizin önümüzdeki dönemde Ordu ilinin 19 ilçesi için uygulama yapmayı planladığı alanlar arasından belirlenen yarışma alanları aşağıda belirtilmiştir. Ekipler çalışma alanlarını kendileri belirleyeceklerdir. İlçeler (Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ) YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya ekip halinde ya da bireysel olarak katılmak mümkündür. Ekip olarak katılımlarda; ekipteki her bir kişinin bu maddenin (h) bendi dışında, kalan koşulların tamamına uymaları zorunludur.

 • Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi ve mimar olması zorunludur.

 • Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • Ekip olarak katılacak yarışmacıların ekip başlarının mimar olması, TMMOB Mimarlar Odasına üye olmak ve meslekten men cezası durumunda olmamak,

 • Yarışmaya katılmak için yasal bir engeli bulunmamak,

 • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasından olmamak

 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,

 • OBB’nin yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

 • Yarışmayı açan OBB adına hareket eden danışmanlar ile bunların arasında olmamak gerekmektedir.

 • Yarışma ekibinde, en az bir mimar ve en az bir inşaat mühendisi bulunması gerekmektedir.

 • Aynı ekip 19 ilçe için ayrı ayrı yarışmaya katılabilir.

YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL AÇIKLAMALAR

 1. 19 ilçe için ayrı ayrı yapılacak yöresel mimari proje tasarımlarında topografya özelliğine göre hazırlanacaktır.

 2. Hazırlanacak olan projeler tek katlı, iki katlı ve üç katlı olacaktır.

 3. Hazırlanacak olan yöresel mimari projeler aynı zamanda yöresel mahalle kültürüne uygun olacaktır.

 4. 19 ilçenin ayrı ayrı eğimli arazi yapısına uygun çevre düzenlemesi yapılacaktır.

 5. Hazırlanacak projelerde sosyal yaşam alanlarının yanı sıra komşuluk, güvenlik, günlük yaşam, çeşitlilik ve birliktelik gibi geleneksel mahalle dokusu ve kültür özellikleri göz önünde bulundurulacaktır.

 6. Konut tasarımında geleneksel değerlerle uyumlu, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, gelişen yeni şehircilik akımları (ekolojik kent, akıllı kent vb.) göz önünde bulundurulacaktır.

 7. Geliştirilecek proje insanların geçmişe, geleneksel dokuya ve mahalle kültürüne verdikleri önemi dikkate alan çözümlemeleri de içermeli ve bu hususlar raporda yer almalıdır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 12/04/2021

 • Soruların İletilmesi İçin Son Tarih : 15/05/2021

 • Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih : 18/05/2021

 • Proje Teslim Tarihi ve Saati : 01/07/2021, saat 17:00’ye kadar.

 • Jüri Değerlendirme Süreci : 01/07/2021 ‐ 09/07/2021

 • Sonuçların İlanı : 12/07/2021

 • Ödül Töreni : 16/07/2021

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Ahmet TERCAN (Mimar Sinan Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (K.T.Ü.)

 • Prof. Dr. Metin HÜSEM (K.T.Ü.)

 • Dr. Öğr. Gör. Ayhan KARADAYI (K.T.Ü.)

 • Tevfik Berkay ALIN (Serbest Mimar)

 • Nihat ŞEN (OBB Başkan Danışmanı-Mimar)

 • Tayfun ÖZDEMİR (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı-Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • Talat KÖKSAL (Serbest Mimar- Mimar)

 • Şafak ŞAHİN (Ordu Üniversitesi- Mimar)

 • Ali KUTLU (Serbest Mimar- Mimar)

 • Mehmet ÖZÇELİK (Serbest Mimar – Mimar)

 • Boğaç OĞUZLU (İnşaat Mühendisi)

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Coşkun ALP (OBB Genel Sekreteri)

 • Havva ERİŞ (Altınordu Belediyesi- Mimarlar Odası Başkanı)

 • Ahmet Coşkun ÇAĞLIYAN (OBB Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanı)

 • Mustafa UYSAL (OBB Dr.Makine Mühendisi)

 • Uğurcan ATAOĞLU (Serbest Grafiker)

 • Nihat Sezer SABAHAT (Doç.Dr. Ordu Üniversitesi.)

 • Cahit DUYAN(Serbest- İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

 • Özlem TOMBUL (Mimar OBB)

 • Yeliz YILDIZ (Mimar OBB)

 • Tülay SAZKAYA (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı- Çevre Mühendisi)

RAPORTÖR YARDIMCILARI

 • Osman DEMİREL (OBB Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı- Sinema TV)

 • Selma GÜLER (OBB Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı – Şef)

 • Kürşad M. BAYTAR (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı- Kamu Yönetimi)

ÖDÜLLERİN SAYISI VE TUTARI

 • 1. Ödül 50.000 TL

 • 2. Ödül 35.000 TL

 • 3. Ödül 25.000 TL

Mansiyonlar

 • 1. Mansiyon 10.000 TL

 • 2. Mansiyon 10.000 TL

 • 3. Mansiyon 10.000 TL

 • 4. Mansiyon 10.000 TL

 • 5. Mansiyon 10.000 TL

 • 6. Mansiyon 10.000 TL

 • 7. Mansiyon 10.000 TL

 • 8. Mansiyon 10.000 TL

 • 9. Mansiyon 10.000 TL

 • 10. Mansiyon 10.000 TL

 • 11. Mansiyon 10.000 TL

 • 12. Mansiyon 10.000 TL

 • 13. Mansiyon 10.000 TL

 • 14. Mansiyon 10.000 TL

 • 15. Mansiyon 10.000 TL

 • 16. Mansiyon 10.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Her bir yarışma alanındaki ödül sıralamaları ve projelerin ödüle layık olup olmadığı jürinin takdirine bırakılmıştır. YARIŞMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR Yarışmacılar www.ordu.bel.tr internet sitesinde yayınlanan “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” Şartnamesi’ni elde edebilmek için Şartname ve eklerinin bedeli olan 250TL T.C. VAKIF Bankası Ordu Şubesi- TR36 0001 5001 5800 7290 0701 84 İBAN Nolu Ordu Büyükşehir Belediyesi hesabına (yarışma ekibinde yer alacak şahıslardan herhangi birinin adına olmak üzere) açıklama kısmına “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması Şartname Bedeli” olarak yatırmış olmaları gerekmektedir. Şartname alabilmek için almış oldukları dekontu ve www.ordu.bel.tr internet sitesi adresinden temin edebilecekleri “Teslim Alındı Belgesi”ni (2 nüsha halinde) eksiksiz doldurulmuş olarak 01/07/2021 Perşembe günü, saat 17.00’a kadar www.yarisan@ordu.bel.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu şartlara uymayanlar projelerini yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanağa işlenir. YER GÖRME Yer görme mecburiyeti yoktur, ancak yer görmek isteyenler kendi imkanlarıyla katılacağı ilçeyi ve çevresini belirleyerek gezebilir. Yer görmek için yarışmacı adayına herhangi bir ücret ödenmeyecektir. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Yarışmayı Açan Kurum : Ordu Büyükşehir Belediyesi Adres : Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Kat:3 Altınordu/ORDU Telefon : (0 452) 666 52 25 Web Adresi : https://www.ordu.bel.tr E-Posta : www.yarisan@ordu.bel.tr

48 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page