top of page

Sosyal Mimarlık


İnsan ilişkileri; aile, akrabalık, komşuluk olarak büyüyen sosyal çevrelerde aidiyet, dayanışma, mahremiyet, sevgi ve saygı çerçevesinde gelişir. İnsan sosyal ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte barınma ihtiyacı, kent ve mimariye ait paylaşılan, eğlendirilen ve birlikte üretilen birçok alan ve donanımı ortaya çıkarır. Sosyal yaşam, mimari ve kentsel ölçekte mekanların ve tesislerin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir.

Sosyal yaşam ihtiyaçlarıda, mimari ve kentsel çözümleri de beraberinde getirmiştir. Bu dokularda zamanla gelişen kentsel ve mimari çözümler, günümüzde mimarların ve şehir bölge planlamacılarının örnek aldığı doğru değerler haline gelmiştir. İnsan ilişkileri temelli yapısı ortak değerlere sahiptir ve sosyal açıdan ortak bir mimari ve kentsel resim ortaya konulabilir. Mimarlık ve tasarım yaşamda bir disiplindir. Bu nedenle; onu siyasi ve sosyal olanlardan dışlamak mümkün değil. Her türlü ürünün sosyal yaşama aktarımı vardır. Ayrıca sosyal mimari, "ötekileri" davet eden bir tasarımı ifade eder. Tasarımın sentez gücünden yararlanır. Tasarımın kendisi, kültürel, politik, çevresel problemler veya ihtiyaçlarla uğraşması gereken sosyal bir karaktere sahip olan problemlerin çözümü ile ilgilenir.


•İnsanların isteklerine değil ihtiyaçlarına göre tasarım yapmak•


Bu doğrultuda birçok mimarın üçüncü dünya ülkeleri için pratik sorunları çözebilecek ve sosyal değişimleri tetiklemese bile engellemeyecek tasarımlar yaptığını görüyoruz. insanların birbirleriyle iletişim kurmaları için ortak alanlar yaratmak. Böylelikle işletmelerde daha iyi müşteri hizmeti ve finansal başarı için güçlü bir potansiyele sahip olup, insan mutluluğunu ve üretkenliği artırmaktadır. Mimarın sosyal rolünü ve sorumluluğunu vurgulayan, tasarım ve mimarinin sosyal değişimlere yol açma potansiyelini sorgulayan bir anlayıştır. Bunları incelerken psikoloji, sosyoloji, ekonomi, antropoloji gibi disiplinlerden yararlanır.

Bu bağlamda; sosyal mimari, sosyal olmanın yanı sıra dönüştürücü olarak da tanımlanmaktadır, yani bize dönüşebilecek mekanlar sağlar.

Bu dönüşüm; mekanlar, süreçler, nesneler veya yaşam tarzı..

160 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page