top of page

Kayseri Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje YarışmasıKayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile Büyük Usta Mimar Sinan'ın hayatının, eserlerinin tanıtıldığı bir müze yapısı, ülkemizde örneği az bulunan kente değer katan bir mimarlık merkezi binası ve bu yapılara hizmet edecek açık-yarı açık kamusal mekânların tasarım sorununun çözülmesi amaçlanıyor. Projelerin son teslim tarihi 4 Haziran 2021. YARIŞMANIN AMACI Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenmekte olan “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile Büyük Usta Mimar Sinan’ın hayatının, eserlerinin tanıtıldığı bir müze yapısı, ülkemizde örneği az bulunan kente değer katan bir mimarlık merkezi binası ve bu yapılara hizmet edecek açık-yarı açık kamusal mekânların tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu yarışma ile elde edilecek proje sonucunda; hem Büyük Usta Mimar Sinan adına yapılmış bir müze, hem de mimarlık ve tasarım alanında çalışma yapmak isteyen herkesin kullanabileceği, kent ile bütünleşen bir mimarlık merkezi binası elde edilmiş olacaktır. Güncel mimarlığın, tasarım ve üretim alanlarında hemen her şeyi kendine kaynak veya esin haline getirdiği; tarihsel olandan teknolojik, felsefik veya biyolojik olana, tüm disiplinlerin bilgisini kendi bünyesine katabildiği söylenebilir. Mimari düşüncenin bir çok şeyden beslenebildiği günümüz mimarlık ortamında, bir tasarımın imgeler oluşturmanın ötesine geçebilmesi, öncelikle mimarın tasarım düşüncesi dahil ettiği her tür kavramı ve bilgiyi doğru işlemesi, içselleştirmesi ve sonrasında tasarımı/yapıyı oluşturan programı, konstrüksiyonu, formu, maddeyi, imgeyi ve bağlamı yeniden düşünmesi ile mümkün olabilir. Bu bağlamda; “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi” yarışması ile katılımcıların, mimarlığın güncel kuramsal ve yapısal koşulları kapsamında, mekanın asal tasarımsal ve yapısal nitelikleri üzerine bir sorgulama yapmaları; verilen mimari probleme özgün kuramsal içerikler üretmeleri ve bu kuramsal üretimlerin mekansal ve yapısal karşılıklarını oluşturmaları beklenmektedir. Yapılacak kuramsal, mekansal ve yapısal tartışmalara kaynaklık etmesi bakımından yarışmacılardan;

 • Tasarım önerilerinde, Mimar Sinan’ı ve üretimlerini, “biçimsel veya imgesel ikonografik” yaklaşımların kaynağı olarak görmenin ötesine geçmeleri;

 • Mimar Sinan’ı anlamaya veya tartışmaya varacak “mekansal kurgular” üretmeleri;

 • Müze Sergi salonunu, farklı düzenlemelere olanak tanıyacak nitelikte tasarlamaları;

 • Yarışma şartnamesinde verilen çok amaçlı salon, yapım atölyeleri ve dersliklerin Mimar Sinan’a yönelik mimari “belleğin güncellenmesine” veya “yeniden oluşturulmasına” olanak tanıyabileceği düşüncesini ön planda tutmaları;

 • Tasarım alanında, “farklı kamusal kullanımların” oluşmasına imkan tanıyacak mekansal senaryolar ve bunların yapısal karşılıklarını üretmeleri beklenmektedir.

Bu beklentiler bağlamında yarışma konusu proje ele alınırken; ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren, kente değer katan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin ulusal ve uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da amaçlanmaktadır. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU Yarışma arsası; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 10442 Ada-6 parselde yer alan ve yapımı devam eden millet bahçesi içerisindeki, şartname ekinde sınırları belirtilen alanı kapsamaktadır. Bu alan, şartname eki 4.c.Vaziyet Planı (yarışma sınırını içeren) dosyasında işaretlenmiştir. Askeri Alan- Talas Bulvarı- Erenköy Mahallesi- Kartal Kavşağı ve Hisarcık Yolu sınırları arasında kalan, yaklaşık 1.260.000 m2 lik yüzölçümüne sahip millet bahçesinin yapımı devam etmektedir. Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde; istenilen kriterler doğrultusunda, bulunduğu parkın yakın çevresi ile iliĢkilendirilerek Mimar Sinan‟ın anlatıldığı ve ona dair bilgi ve belgelerin bulunduğu bir müze ile mimarlık merkezi binası tasarlanmasıdır. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Yarışmayı Açan Kurum: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 38010 Kocasinan-KAYSERİ Telefon: (0 352) 207 16 59 / 207 16 06 Fax: (0 352) 207 16 68 Web Adresi: https://www.kayseri.bel.tr/yarisma E-Posta: yarisma@kayseri.bel.tr Banka Hesap Numarası: TR03 0001 5001 5800 7290 4432 58 JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER Danışman Jüri Üyeleri

 • Memduh BÜYÜKKILIÇ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

 • Halil ÇEVİK Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı

 • Hamdi ELCUMAN Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.

 • Serdar ALTUNTUĞ Mimar

Asil Jüri Üyeleri

 • Celal Abdi GÜZER ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

 • Han TÜMERTEKİN Serbest Mimar

 • Murat SÖNMEZ TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

 • Murat TABANLIOĞLU Serbest Mimar

 • Mustafa ATEŞ Serbest İnşaat Mühendisi

 • Nur URFALIOĞLU (Jüri Başkanı) YTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

 • Semra UYGUR Serbest Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Hakan ÖZKAN Serbest Mimar

 • Cem KOZAR Serbest Mimar

 • Ahmet Erdem TOZOĞLU AGÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

 • Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı

Raportörler

 • Burcu İMAMOĞLU Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Sekreter Üye

 • Murtaza ER Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Başkan Yrd.

 • Zeliha KÖSE KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

 • M. Utku KÖKSALDI KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

 • Aynur OKÇU KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

 • Ezgi ŞAHİN Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma ilanı: 05 Mart 2021

 • Soru sormak için son gün: 02 Nisan 2021

 • Soruların yanıtlarının ilanı: 09 Nisan 2021

 • Projelerin son teslim tarihi: 04 Haziran 2021

 • Jüri değerlendirmesi başlangıcı tarihi: 11 Haziran 2021

 • Sonuçların ilanı: 18 Haziran 2021

 • Kolokyum ve ödül töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül: 100.000 TL

 • 2. Ödül 80.000 TL

 • 3. Ödül 60.000 TL

 • 1.Mansiyon 35.000 TL

 • 2.Mansiyon 35.000 TL

 • 3.Mansiyon 35.000 TL

 • 4.Mansiyon 35.000 TL

 • 5.Mansiyon 35.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı“ olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir. ŞARTNAME

40 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Комментарии


bottom of page