top of page

Cami Tasarımı Fikir Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde inşa edilecek olan cami'nin kentle kuracağı ilişkinin biçimi ve geçmişten kalma kentin biçimlenişi , bu tasarımın ana ölçütü olarak ortaya çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi geçmişten kalmış olan bir şehir ve kent yapılaşmasına sahiptir.Farklı mecralarda derinleştirilerek okunmaya çalışılan bir bölgenin ve onun kullanıcılarının, inşa edilecek yapıya karşı alacakları pozisyonun önemsendiği bu tasarım, parçalı bir tasarım yaklaşımı benimseyerek, oluşturması söz konusu olan 'baskı'dan uzak durmayı hedefliyor.


Güneydoğu Anadolu bölgesi binlerce yıldır süregelen özgün kültürel birikimleri bir arada bulundurması ve bölgenin karakteristik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda , bu zaman zincirine eklenecek halkanın önemi artmaktadır.Bu yüzden tarihsel ve bölgesel analizler arasındaki tutarlılık ön plana çıkmaktadır.


Cami ve birimler, tıpkı bulunduğu coğrafyada inşa edilen yapılar gibi bölgenin kentsel doku(parçalılık), kütle ve malzemesine olan bağlılığı ile kendi kişiliğini ortaya koymaktadır.Alanda yer alan birimler, farklı işlevlere göre ve tam kendilerine gereken ölçülerde biçimleniyor.Cami ve farklı birimleri, birbirine bağlayan avlulu bir yaklaşım düşünülmüştür.


Tasarım alanı; program dahilinde cami,kütüphane,kafe,şadırvan,lojman,çok amaçlı gösteri salonu,medreseler, dükkan birimleri gibi oldukça yoğun bir insan kullanımına hizmet edecek işlevler barındırmaktadır.Bu bağlamda açık /yarı açık ve kapalı alanlarda kentli kullanımına uygun ortam oluşturması,sosyalleşme olanağı tanıması, alternatif meydanlar yaratması hedeflerin arasında yer almaktadır. Avlu ile meydan,sokak arasında ilişki kurulmasını sağlayacak bir akış sunulmasını düşünüldü.Bu akışlar yaya aksını takip ederken geçmişin mimari unsuru olan kemerler kullanılarak tarihle bugün arasında mimari bir ortaklık sağlayacak öğeler barındırması istenildi.İç ve dış mekanlar arasında oluşturulan bu atmosfer mekanları defalarca deneyimleme isteği uyandıracak bir ortam oluşturacaktır.


Cami; kıble yönünde, verilen alana merkezi bir biçimde konumlandırıldı.Cami ana öğemiz olduğu için diğer birimler cami etrafında şekillendirildi.Ve insanların kullanım amacına göre işlev kazanan birimler kullanım sıklığına göre kütüphane-kafe ve çok amaçlı salonlar caminin sağ tarafına lojman ve eğitim birimleri ise sol tarafına yerleştirildi.Cami karşısına şadırvan yerleştirerek son cemaat mahalli sınırlandırıldı.Ve ana girişler şadırvanın yanlarından verilerek sokak-yaya aksının sürekliliği sağlanarak cami avlusunun içine sokulmuştur.Camide çelik strüktür kullanıldı.Böylece camide kolonsuz,geniş ve ferah bir mekan elde edildi.

70 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page