top of page

Çift Kabuk Cephelere Giriş

GİRİŞ:Cephe sistemlerinin geliştirilmesi alanında yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan çift kabuk cepheler; doğal enerji kaynaklarından yararlanarak enerji tüketiminin, buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin ve kullanıcı konforunun sağlanması için mekanik tesisatın kullanımının azaltılmasını amaçlamaktadır.


Öncelikle bu amaçla geliştirilen sistemin içinde yer aldığı cephe kabuk sisteminin sınıflandırılması ele alınmalıdır.


Cephe kabuğunun camlama tipine ve güneş kontrol elemanlarının yerine göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir (1):
1.Tek kabuk cepheler

a.Güneş kontrol elemanının dışarıda olduğu cepheler

b.Güneş kontrol elemanlarının camlama sistemiyle bütünleştiği cepheler

c.Güneş kontrol elemanının içeride olduğu cepheler

2.Çok katmanlı cepheler

a.Çift kabuk cepheler

b.Mekanik olarak havalandırılmış cepheler


Çift kabuk cephelerde güneş kontrol elemanları hava şartlarından ve hava kirliliğinden korundukları iki kabuk arasındaki ara boşluğa yerleştirilir. Güneş kontrol elemanları yardımıyla geri yansıtılan güneş ısınımı, ara boşluk içerisinde yayılmakta baca etkisiyle ısınmış havanın yukarıya doğru yükselmesine neden olmaktadır.(1)


Mekanik olarak havalandırılmış cephelerin çalışma prensibi baca etkisidir. Ara boşluktaki düşük basıncın etkisiyle kirli hava odadan ara boşluğa geçer.Burada hava, ısının büyük bir kısmını güneş kontrol elemanlarından alarak ısınır vemekanik havalandırma yoluyla emilir. Bu sistemde düşey storlar ya da kumaş storlar kullanılır. Yatay storlar uygun hava akımı sağlama açısından uygun değildir. Cam yüzeyiyle mekan arasındaki ısı farklılıklarından dolayı mekanın ısısal konfor koşulları cam cepheye yakın yerlerde artar ve ısıtma ve soğutma enerji maliyetleri azalır.(1)
Sekil 1.1. Çok katmanlı cephe kesitleri


1. Dış kabuk  2. iç kabuk  3. Havalandırma boşluğu  4. Güneş kontrol elemanı  5. Havalandırma aralığı 6. Havalandırma kanalıTANIM:


Çift kabuk cephelerle ilgili araştırma kapsamında yapılan çalışmalarda farklı yayınlar ve internet sitelerinden elde edilen bilgilerde, bu sistemler için farklı terimler kullanılmıştır. Öncelikli olarak bu terimler çizelge 1.1’de ele alınacaktır.


                                        Çizelge 1.1. Çift kabuk cephelerle ilgili kullanılan terimlerÇift kabuk cepheler, bir çift cam kabuğun hava koridoru olarak adlandırılan boşluk ile ayrılmasından oluşan cephe sistemidir. İç kabuk konvansiyonel duvar ya da giydirme cephenin bir parçası olarak görev yapar, genelde tek camdan oluşan dış kabuk ise dış hava koşullarına ve gürültüye karsı koruyucu bir cephe oluşturur. İki cam kabuk arasında yer alan ve dış iklim koşullarından korunmuş olan ara bölgeye güneş kontrol elemanlarının yerleştirilmesiyle, mevsime bağlı olarak güneş


ışınımının denetlenmesi mümkün olmaktadır (Sekil 2.2).  İç kabuktaki pencereler açılarak, bina doğal olarak havalandırılabilmekte ve soğutulabilmektedir.


Sekil 2.2. Çift kabuk cephe sistemi şematik perspektifi(1)İkinci bir cam kabuğun eklenmesiyle iç kabuk yüzeyindeki rüzgar basıncı azalmakta ve yüksek bir binanın en üst katında bile pencere açılmasına olanak sağlamaktadır. Doğal havalandırma imkanı sağlayan bu durum kullanıcı konforunu da arttırmaktadır.

165 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page